Your Docusaurus site did not load properly.

A very common reason is a wrong site baseUrl configuration.

Current configured baseUrl = / (default value)

We suggest trying baseUrl =

New PBX là Tổng đài được phát triển giành riêng cho Doanh nghiệp Việt

Giải pháp tổng đài doanh nghiệp số 1 Việt nam. Mạnh mẽ - Ổn định - Đa tính năng - Tích hợp dễ dàng

ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

Đảm bảo chất lượng dịch vụ SLA 99%

TUỲ CHỈNH DỄ DÀNG

TUỲ CHỈNH DỄ DÀNG

Dễ dàng tuỳ chỉnh tính năng để phù hợp với từng doanh nghiệp

ĐA DẠNG TÍNH NĂNG

ĐA DẠNG TÍNH NĂNG

Dễ dàng tuỳ chỉnh tính năng để phù hợp với từng doanh nghiệp