Quản lý chiến dịch

Thông tin trường dữ liệu chi tiết trong chiến dịch#

Tên trườngVí dụMô tả
Tên khách hàngNguyễn Thị VânTên khách hàng được nhập từ file excel
Số điện thoại0848998414Số điện thoại của khách hàng được nhập từ file excel
Tình trạngChờ gọiTình trạng cuộc gọi
Điện thoại viên200Agent tiếp nhận cuộc gọi với khách hàng
Thời lượng28Tổng thời gian từ lúc hệ thống bắt đầu quay số đến lúc kết thúc cuộc gọi
Tính cước24Là thời lượng căn cứ để tính cước viễn thông, được tính từ lúc khách hàng bắt máy đến lúc kết thúc cuộc gọi
Số lần gọi3Số lần hệ thống đã quay số gọi đến khách hàng