Auto call

Mô tả#

  • Hệ thống cho phép quay số tự động theo danh sách được import vào hệ thống
  • Tự động phát đoạn hội thoại đã được thu âm sẵn
  • Tương tác với khách hàng qua phím bấm
  • Nếu tại thời điểm đó, tất cả agent đều bận thì cuộc gọi sẽ vào hàng chờ, khách hàng sẽ nghe nhạc chờ