Giới thiệu hệ thống

  • Hệ thống cho phép quay số tự động theo danh sách được import vào hệ thống
  • Hệ thống rút ngắn thời gian quay số và loại bỏ các số điện thoại không kết nối được
  • Khi khách hàng bắt máy, hệ thống sẽ phân bố cuộc gọi đến Agent rãnh đang đợi
  • Nếu tại thời điểm đó, tất cả agent đều bận thì cuộc gọi sẽ vào hàng chờ, khách hàng sẽ nghe nhạc chờ